Első Maszáj végzőseink – Mérföldkő és ünnepség Karaoban

Milyen időbeli egységben mérjük a sikert? Egy jól teljesült napban? Egy hatékony hónapban? Esetleg több év is kell, mire visszanézve megállapítjuk, hogy megérte? Az alapítványunknál egy új mértékegysége lett a sikernek, ez pedig a hét év. Ugyanis 2020-ban az első osztály végigjárta mind a hét tanévet a karaoi iskolában. Tíz év lelkiismeretes munkája, számos megfogható és megfoghatatlan áldozat, mind energia, mind idő, mind anyagiak tekintetében, elszánt, kitartó tanári kar és egy osztálynyi életteli, szorgalmas gyerek áll az eredmény mögött. Nehéz egy ilyen mérföldkőnél szóhoz jutni, és csak szeretnénk hálát adni mindezért az áldásért, ami végig kísért minket.              


Még a gyerekek is érezték, hogy valami más, valami újnak a követei. Hogy nem bizonyítanak maguknak és szüleiknek, nem csak lezárul egy szakasz az életükben, hanem ők azok, akik megnyitnak egy új ajtót az őket követő testvéreik, barátaik előtt. Igazi élő példák. Karaoból kaptuk mi is az üzenetet a tanítóktól, hogy nincs is alkalmasabb idő a böjtölésre, mint most, a záróvizsga előtt, és hogy ők és a gyerekek már együtt el is kezdték ezt a szellemi-lelki felkészülést. Ismét egy olyan alkalom nyílt hát számunkra, ahol Tanzánia és Európa összeért, ahol közösen szurkoltunk ezekért a kis diákokért a megmérettetés előtt. Majd ugyanilyen izgalommal vártuk mindannyian az eredményeket. Nem is örülhettünk volna jobban, mint mikor kiderült, hogy minden hetedik osztályos tanuló sikerrel vette a vizsgát! Kaptuk is sorba a képeket az utoljára iskolai egyenruhájukat viselő, boldog, önfeledt gyerekekről, akik plakátokat írtak köszönetük jeléül. Néhány példa a plakátok szövegéből, melyek összefoglalnak mindent: „Hosszú út volt, de megcsináltuk.”, „Valóra vált! Köszönjük a valódi támogatásotokat!” „Hálaadó jegyzet: Végeztünk a vizsgáinkkal. Most a ballagásunkat várjuk. Melegen üdvözlünk mindannyiótokat. Ámen.” A ballagáson a tanítók minden diáknak egy Bibliát ajándékoztak, mivel néhányan másnap szombaton meg is keresztelkedtek. Valódi ünnepi zárás. És hogy mi a jövő? Páran továbbmennek még tanulni, mások visszatérnek a családjukhoz segíteni őket, ám bárhogyan is alakulnak az elkövetkezendő évek, azt, amilyen tudást itt megszereztek, senki nem veheti már el tőlük. A kezükben a lehetőség és az eszköz is, hogy változtassanak, hogy jobb életet alakítsanak ki maguknak is és majd egyszer a gyermekeiknek. Addig pedig hűséges tanáraik továbbra is támogatják őket, lelki megújuló hetek szervezésével, különféle találkozókkal. Hogy ne fakuljon, hanem továbbra is csak színesedjen és gazdagodjon a Karaoi Adventista Általános Iskolában eltöltött idő emléke.          

Covid-19

A Covid-19 vírus az egész világba, így Afrikába is eljutott. A tanzániai kormány elrendelte az iskolák bezárását, valamint mi is biztonságosabbnak láttuk az oktatás szüneteltetését, így a csaknem 500 tanulónknak nem volt lehetősége tanulni, közösségben lenni ebben az időszakban. Ám tanáraink elhivatottságát mutatja, hogy a vírus ellenére sem akarták szeretett tanítványaikat magukra hagyni. Megszervezésre került az otthoni oktatás. Persze nem olyan módon, mint ezt mi itt Európában tapasztaltuk. Nem hogy okos eszközeik, de a legtöbb helyen áram sem áll rendelkezésre a Masai bomákban. De a kitartás és az elkötelezettség mindig utat talál magának. A tanárok füzeteket es ceruzákat vásároltak, melyeket kiosztottak a gyerekeknek és kétnapi rendszerességgel jártak bomáról bomára a gyerekeket oktatni, természetesen biztonságos távolságra a gyerekektől. Ha nincs tanterem és tábla, van a fa árnyéka és a föld pora. Gyakorlásként a kis sárházak előtti poros udvarrészek megteltek a gyerekek által a porba írt betűkkel és számokkal. A tudásvágy, ami ezekben az apró gyerekekben van, mindannyiunk előtt példával járhat. Az iskolák immár újra kinyithatták kapuikat, és újra elkezdődhetett az oktatás az afrikai gyerekek számára.

Covid-19

The Covid-19 pandemic reached impacted the entire world, including Africa. The Tanzanian government has ordered the closure of schools throughout the country. We also agreed that it is a safe course of action to fight the pandemic and keep our students safe; leaving about 500 students isolated from the community and our learning environment. Despite the crisis, our teachers decided to do their best not abandoning their students on their own; proving their sincere devotion. They organised a new system of homeschooling. Of course, not the way we are used to in Europe. Not only they lack computers and internet, lots of households, within Maasai bomas, do not even have electricity. Through hard work and dedication, our teachers had to innovate to find a way, regardless. The teachers decided to buy exercise books and pencils for the students and visited the local communities every other day to teach them while practising social distancing. If there is not a classroom and chalkboard, the tree’s and earth dust will suffice. The dusty ground became filled with letters and numbers surrounded by children wanting to learn. This day the school gates have opened, and education continues for these children.

Covid-19

Das Covid-19-Virus hat sich auf der ganzen Welt verbreitet, einschließlich in Afrika. Die tansanische Regierung hat die Schließung von Schulen angeordnet, und wir fanden es auch sicherer, die Ausbildung zu unterbrechen, sodass unsere fast 500 Schüler in dieser Zeit keine Gelegenheit hatten, zu studieren und in der Gemeinde zu sein. Das Engagement unserer Lehrer zeigt sich jedoch darin, dass sie trotz des Virus ihre geliebten Schüler nicht alleine lassen wollten. Heimunterricht wurde organisiert. Natürlich nicht so, wie wir es hier in Europa gesehen haben. Nicht, dass es sich um intelligente Geräte handelt, aber an den meisten Orten steht in den Masai Bomas kein Strom zur Verfügung. Aber Ausdauer und Engagement finden immer ihren Weg. Die Lehrer kauften Schulhefte und Bleistifte, die an die Kinder verteilt wurden und zwei Tage lang von Boma zu Boma gingen, um die Kinder zu erziehen, natürlich in sicherer Entfernung von den Kindern. Wenn es kein Klassenzimmer und keine Tafel gibt, gibt es den Schatten des Baumes und den Staub der Erde. Als Übung wurden die staubigen Innenhöfe vor den kleinen Villen mit Buchstaben und Zahlen gefüllt, die die Kinder in den Staub geschrieben hatten. Der Wunsch nach Wissen, der in diesen kleinen Kindern steckt, kann für uns alle ein Beispiel sein. Die Schulen konnten nun ihre Tore wieder öffnen und die Bildung für afrikanische Kinder wieder aufnehmen.

Új adminisztrációs épület

Megszólal a csengő. Kinyílik a terem ajtaja és a tanító kilép háta mögött a felszabadult gyerekek hadával. A halk és üres folyosó egy szempillantás alatt megtelik nevetéssel, futkosó léptek zajával. A tanító mosollyal az arcán néz végig a szembe jövő kisiskolásokon, miközben a tanári szoba felé halad. Mikor odaér, várakozásteljesen belép és becsukja az ajtót maga mögött. Hirtelen az egész hangzavar elhalkul, az ablakon besütő napsugarak megvilágítják az asztalát, amin már várja őt a napi dolgozatok kijavítása, a következő óra könyvei és a számára oly kedves családi fotó. Bár a munka még nem állt meg, végre fellélegezhet kicsit. Valójában ez a szoba nem más számára, mint egy kis menedék, ahol a szünet tényleg szünet lehet- még ha csak 10 perc erejéig is.

Gyakran esünk abba a hibába, hogy természetesnek veszünk kiváltságos dolgokat, mint például egy tanári szobát egy iskolában, miközben sok helyen ez messze nem magától értetődő dolog. Így volt ez Karaoban is. Az iskola megépülése a gyermekek számára egy olyan régi vágyat teljesített be, amire régóta vártak az ott élő diplomával rendelkező tanítók, akik azóta is lelkesen vetik bele magukat a 150 diák oktatásába minden nehezítő körülmény ellenére. Nem akadály nekik az eszközök vagy még a tankönyvek hiánya sem, maguk készítik el az anyagokat, melyekkel új lehetőségeket nyitnak meg az ott nevelkedő gyermekeknek. És miközben ők adnak és szolgálnak, megfogalmazódott az alapítványunkban a rájuk való odafigyelés is. Ennek következtében 2019. decemberében amerikai szponzoroknak köszönhetően megkezdődhetett egy adminisztrációs ház felépítése az iskola mellett. Helyi vállalkozók, helyi nevén a fundi végezte a kivitelezést, aminek eredményeként egy európai szintű épület készülhetett el öt szobával.

Így beköltözhetett ide az igazgatói iroda, ami a nyugodt körülmények között még inkább az iskola fejlődésén, a gyermekek jóllétén munkálkodhat. Ki lettek alakítva tanári szobák, ahol az órák között megpihenhet az iskola 7 tanítója és csendben készülhetnek a következő órára.

Továbbá hely teremtődött a tanárok közös megbeszéléseire is elkülönítve a diákoktól, az iskola lelkésze által végzett lelkigondozásra és a zavartalan szülői találkozásokra.

 Ezzel együtt az épület fehér falaival kiemelkedő az egész város számára, a tanítók így a saját hivatásuk fontoságát és megbecsülését is végre átérezhetik és a szülők bizalmát még inkább elnyerhetik az oktatás felé.

Arról már nem is beszélve, hogy a gyermekek milyen büszkék, hogy egy olyan iskolába járhatnak, ahol sem nekik, sem a tanítóknak nem kell hiányt szenvedniük.    

Tinga Tinga

Több mint 10 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egy Tinga Tingából származó kisfiúval, Israellel. Kitartása és elkötelezettsége felkeltette a figyelmünket és szerettük volna támogatni abban, hogy elérje a célját. Élete hivatásául végül azt választotta, hogy elvégzi az Adventista Teológiai Főiskolát és lelkész lett. Tanulmányai után elhatározta, hogy megkísérli régi nagy álmát is valóra váltani, hogy szülőfalujában iskolát alapítson. Pontosan tudta, hogy mekkora érték, ha iskolába járhat egy Masai kisgyerek, pláne, ha nem is kell érte kilométereket gyalogolnia egy nap. Mi természetesen örömmel vettük a kezdeményezést és a kellő anyagi hátteret is sikerült előteremteni a projekt kivitelezéséhez. Az elkészült épület több funkciót is betölt. Nem csupán a közel 50 gyerek általános iskola szintű tanításáért felel, hanem szombatonként imaházként is működik. A helyi tanítónak, Melubonak az az ötlete támadt, hogy az iskola udvarán egy zöldségeskertet hozzanak létre, amelynek termését majd örömmel fogják elfogyasztani a gyerekek a tanítási szünetekben. Terveink között szerepel folytatni, sőt magasabb szintre léptetni a kezdeményezést, miszerint alapítanánk itt is és a többi iskolában is hasonló mintagazdaságokat. Következő lépésként az épület fejlesztésére szándékunkban áll napelemek telepítése, hogy ezzel az áramszolgáltatás is biztosítva legyen. Erre a világításhoz és apróbb technikai eszközök működtetéséhez is szükség van. Nagy álmunk, hogy egyszer innen Európából is tudjunk online-órákat tartani az afrikai kisgyerekeknek. Ez jelentősen gazdagítaná az iskola életét és új lehetőségeket teremtene az oktatásban a gyermekek számára. 

Studentenwohnheim

Mit diesem aktuellen Projekt möchten wir Kinder näher an die Schule bringen und die Distanz zwischen maasia Kindern und einem Umfeld voller Möglichkeiten weiter verringern.

Die Umsetzung ist die Hauptaufgabe dieses Jahres. Sie bestimmt maßgeblich den Moment, in dem die Mission die nächste Stufe erreicht. Massai-Familien leben seit Jahrhunderten in sogenannten Bomas. Boma ist eine kleine, kreisförmige Wohngemeinschaft mit Häusern von bis zu 5-6 Familien, die aus Land und Zweigen gebaut wurden. Das „Dorf“ in der Mitte schmückt einen Kreis aus stacheligen Büschen, um Kühe und Ziegen als Nutztiere zu schützen. Es ist ein sehr ordentliches kleines Zuhause, aber für Familien mit vielen Kindern kann man kaum sagen, dass es im Vergleich zu unserem Leben angenehm ist.

Wir haben Karao als Standort für den Bau unseres ersten Wohnheims ausgewählt, in dem sich die größte Schule der Mission mit 8 Klassen und mehr als 150 Schülern befindet. Das Studentenwohnheimgebäude wird etwa 50 bedürftige und leistungsfähige Mädchen aufnehmen. Der Bau des Mädchenschlafsaals befriedigt die Bedürfnisse der Einheimischen, indem es das Leben vieler, vieler Kinder nicht nur einfacher, sondern auch sicherer macht. Anstelle der Umgebung, die mit den Bomas gemeint ist, können sie ihre Schuljahre in einem komfortablen Gebäude verbringen. Die Schüler besuchen die Karao-Schule hauptsächlich nicht aus der Nähe, sondern aus den umliegenden Dörfern. Dies bedeutet, dass viele kleine Kinder ihren Tag mit einem Spaziergang von bis zu 4 bis 5 Kilometern pro Tag beginnen und beenden, damit sie lernen können, in der Gemeinde zu sein und eine Schüssel mit Essen zu bekommen. Mit dem Bau des Schlafsaals sollen kleine Mädchen nicht jeden Tag alleine durch Karao spazieren gehen, sollen nicht hungrig ins Bett gehen, um zu schlafen, sie sollen sich keine Sorgen machen, dass sie keine Zeit zum Lernen haben, weil ihnen zu Hause viel Hausarbeit zugewiesen wird. Die Begegnung mit Wildtieren und anderen Gefahren auf einem langen Spaziergang in der Wildnis ist ebenfalls ein großer Risikofaktor.

Das Studentenwohnheim wird den Mädchen eine ganz neue Welt und ein ganz neues Lebensumfeld bieten. Es ist geplant, 15 Zimmer zu belegen, in denen drei oder vier Personen Platz finden. Aufgrund der schwer erreichbaren Netzstromversorgung planen wir, das Gebäude mittelfristig mit Solarzellen mit Energie zu versorgen. Die erste Phase des Projekts, die derzeit beginnt, betrifft den gesamten Aufbau. Wenn wir in Zusammenarbeit mit weiteren Sponsoren Fortschritte erzielen können, eröffnet die Tatsache, dass erneuerbare Energien den Einsatz von Elektrogeräten ermöglichen, den Studentinnen viele neue Möglichkeiten. Die geplante zweite Phase hat ebenfalls ein enormes Potenzial. Innerhalb des Wohnheims werden wir auch einen Lounge-Gemeinschaftsraum einrichten, der mit IT-Tools ausgestattet sein wird, um Schulkindern das Lernen zu erleichtern und ihre Entwicklung interaktiver zu gestalten. Drei Mahlzeiten am Tag zu haben, wird für sie auch ein echtes Privileg sein. Wir freuen uns, den im Studentenwohnheim lebenden Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich in einer sicheren, glücklichen und komfortablen Umgebung nur auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Natürlich wollen wir auch die Jungen nicht vergessen, nach dem Mädchenschlafsaal wird es einen Jungenschlafsaal geben.

Tinga Tinga

Vor mehr als 10 Jahren haben wir einen kleinen Jungen aus Tinga Tinga, Israel, getroffen. Seine Ausdauer und sein Engagement erregten unsere Aufmerksamkeit und wir wollten ihn bei der Erreichung seines Ziels unterstützen. Er entschied sich schließlich dafür, das Adventist College of Theology als seine Karriere zu absolvieren und wurde Pastor. Nach seinem Studium beschloss er, seinen alten großen Traum zu verwirklichen, indem er in seinem Heimatdorf eine Schule gründete. Er wusste genau, wie viel es kosten würde, wenn ein Masai-Kleinkind zur Schule gehen könnte, besonders wenn er nicht einmal einen Tag lang kilometerweit spazieren gehen musste. Natürlich haben wir die Initiative begrüßt und es geschafft, den notwendigen finanziellen Hintergrund für die Durchführung des Projekts bereitzustellen. Das fertiggestellte Gebäude hat mehrere Funktionen. Es ist nicht nur für den Unterricht von fast 50 Kindern in der Grundschule verantwortlich, sondern dient auch samstags als Gebetshaus. Der örtliche Lehrer Melubo hatte die Idee, auf dem Schulhof einen Gemüsegarten anzulegen, dessen Früchte die Kinder in den Schulferien genießen werden. Unsere Pläne sehen vor, die Initiative zur Einrichtung ähnlicher Musterfarmen hier und in anderen Schulen fortzusetzen und sogar zu verstärken. Als nächsten Schritt in der Entwicklung des Gebäudes beabsichtigen wir, Solarzellen zu installieren, um auch die Stromversorgung sicherzustellen. Dies ist auch für die Beleuchtung und den Betrieb kleinerer technischer Geräte erforderlich. Es ist unser großer Traum, eines Tages Online-Unterricht für junge afrikanische Kinder von hier in Europa aus anbieten zu können. Dies würde das Schulleben erheblich bereichern und neue Bildungschancen für Kinder schaffen.

New dormitory in Karao

With our current project, we are aiming to bring the Maasai children closer to the school, to decrease the distance between them and the place of opportunities. The completion of this project is instrumental in the continuation of our plans. For centuries, the Maasai families have been living so-called ‘bomas’. The word ‘boma’ in Swahili means enclosure, referring to both community and livestock. The fence of a boma is built out of thorny branches in a circular shape; this surrounds the small houses of branches and mud. Five or six families are living together in these boma communities, keeping in enclosed hatches their cattle and goats as their livestock. Although these homes seem neat but compared to our comfortable living conditions, they are not as convenient for families of many children.

We chose the place of Karao for building the first dormitory, as it is the place of our mission’s largest school, where more than 150 students are learning in eight classes. The dorm building will be suitable to accommodate around 50 girls, who perform well in their studies. Building this dorm for girls will fulfil many needs, as well as providing a sense of comfort and safety. Instead of living in the environment of bomas, these girls can live in a much more convenient and suitable place. Most children in Karao school are commuting from the surrounding villages and bomas. These young students need to walk daily, some at least 4-5 kilometres in the morning and the same distance back from school. They are walking so they can study, belong to a community and eat one meal in school. The girl students will experience the benefit of the dorm in many ways. They will not need to walk alone to school every day, and they will not go to bed with a hungry stomach at night. They will not have to worry about difficult house chores hindering them from revision time. Furthermore, these girls will not be at risk of being attacked by wild animals and of facing other dangers.

The dorm would provide a safe place and a whole new world of opportunities to these young girls. Based on our plans, these girls would be distributed in 15 bedrooms, 3-4 girls living in each room. As accessing the main power supply is difficult in this region, solar panels will supply the electricity in the dorm building. The initial steps of the project will consist of structural construction. The crucial support of further sponsors will allow us to obtain and use electrical devices powered by renewable sources. The next phase of the plan has much potential in learning. In the dormitory, we plan to equip the common-room with IT equipment, which will aid learning performance, and provide an interactive learning environment for further development. To the students, even having meals three times a day is a great privilege which not many people have. We are delighted that we can provide these boarding girls safe, secure and more comfortable living conditions, where they don’t have to worry about their daily struggles and are given space to concentrate on their future. Naturally, we don’t want to forget about the boys, as after the girls’ dorm is finished, the boy’s dorm will follow.

Tinga Tinga

Over ten years ago, we met a boy from Tinga Tinga, called Israel. His commitment and determination caught our attention, and we wanted to support him to reach his goals in life. His calling was to gain a qualification a theology by the Seventh Day Adventist church and become a pastor. After finishing his studies, he wanted to fulfil an old dream of his, to build a school in his hometown. He was well aware of the value of learning in a school, especially without walking long miles every day.

We obviously supported his initiative, and with the required funding for this project, the school was built. Not only it serves as a school for 50 students providing general education, but the building is also used as a house of worship on Saturdays. A teacher there, called Melubo had the ingenious idea to create a vegetable garden in the schoolyard; from which the students are free to enjoy the fresh food during their break time. He inspired us to expand on his idea and to apply it in different schools.

As the following step, we wish to install solar panels onto the school buildings providing a reliable source of electricity. The lighting and electrical appliances will rely on this green energy. Our big dream is to stream online lessons to these students from Europe. This would significantly enrich the learning experience and would grant these children many new opportunities in education.

Kategorien
Donate

Supai e.V.

IBAN: DE40350601901900128017
BIC: GENODED1DKD