Köszönet az önkénteseknek

Az elmúlt hónapokban nyolc önkéntes dolgozott aktívan a karaói iskola területén. Bár munkaterületük nagyon különböző volt, mégis jól beilleszkedett és igazodott az iskolánál felmerült kihívásokhoz. 

Az első önkéntesünk Jáfet Kardos volt, Magyarországról. Jáfet, az iskolaépületek állapotának javításán dolgozott, és felügyelte a különböző cégek munkáját. Emellett orvosi szakértelmével segítette a betegeket és rászorulókat.

A második önkéntesünk Zsanett Andresin volt, szintén Magyarországról. A gyerekek iránti szeretete volt a mozgatórugó. Kézművességet és angolt tanított a gyerekeknek, de mellette az iskolai menedzsmentben is dolgozott, foglalkozott a pénzügyi kérdésekkel is. Nagy szerepet játszott a kútfúrásban is.

Magdalena és Anna voltak a következő önkéntesek, akik mint orvosok Lengyelországból és Magyarországról, alaposan felmérték a több mint 200 iskolás fizikai állapotát. Akik rászorultak, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek, orvosi ellátásban részesültek. A két doktornő nagy lelkesedéssel tartott ismeretterjesztő előadásokat a lányoknak és nőknek az őket érintő kérdésekről. Az iskolában pedig a higiéniáról és egészséget érintő kérdésekről beszélgettek a diákokkal.

Egy négy fős, csak férfiakból álló csapat követte az eddigi önkénteseinket január végén. Az elmúlt nyár folyamán elkészült vendégház alapjának folytatásán dolgoztak két héten át a tűző Nap ellenére. Betonoztak, vasat hajlítottak, falaztak.  Kezük munkája nyomán jelentősen haladt az építkezés. 

Köszönettel tartozunk minden munkátokért, minden óráért, amit szeretettel, másokért végeztetek.

Similar Posts