Tinga Tinga

Több mint 10 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egy Tinga Tingából származó kisfiúval, Israellel. Kitartása és elkötelezettsége felkeltette a figyelmünket és szerettük volna támogatni abban, hogy elérje a célját. Élete hivatásául végül azt választotta, hogy elvégzi az Adventista Teológiai Főiskolát és lelkész lett. Tanulmányai után elhatározta, hogy megkísérli régi nagy álmát is valóra váltani, hogy szülőfalujában iskolát alapítson. Pontosan tudta, hogy mekkora érték, ha iskolába járhat egy Masai kisgyerek, pláne, ha nem is kell érte kilométereket gyalogolnia egy nap. Mi természetesen örömmel vettük a kezdeményezést és a kellő anyagi hátteret is sikerült előteremteni a projekt kivitelezéséhez. Az elkészült épület több funkciót is betölt. Nem csupán a közel 50 gyerek általános iskola szintű tanításáért felel, hanem szombatonként imaházként is működik. A helyi tanítónak, Melubonak az az ötlete támadt, hogy az iskola udvarán egy zöldségeskertet hozzanak létre, amelynek termését majd örömmel fogják elfogyasztani a gyerekek a tanítási szünetekben. Terveink között szerepel folytatni, sőt magasabb szintre léptetni a kezdeményezést, miszerint alapítanánk itt is és a többi iskolában is hasonló mintagazdaságokat. Következő lépésként az épület fejlesztésére szándékunkban áll napelemek telepítése, hogy ezzel az áramszolgáltatás is biztosítva legyen. Erre a világításhoz és apróbb technikai eszközök működtetéséhez is szükség van. Nagy álmunk, hogy egyszer innen Európából is tudjunk online-órákat tartani az afrikai kisgyerekeknek. Ez jelentősen gazdagítaná az iskola életét és új lehetőségeket teremtene az oktatásban a gyermekek számára. 

Similar Posts